Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Osobné a úžitkové vozidlá


Do skupiny osobné a úžitkové vozidlá zaraďujeme:

 • nové vozidlá
 • použité vozidlá
 • predvádzacie vozidlá
 • vozidlá na osobitné využitie (autoškoly, taxislužby, sanitky)

  

Klientská linka INFOLEASING: 02/ 5919 5919

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Výhody financovania v Tatra Leasingu

 

Ak hovoríme o financovaní osobných a úžitkových vozidiel, myslíme na:

 • splátky, na ktoré máte
 • typ financovania prispôsobený Vašim potrebám
 • dobu splácania, akú potrebujete (podľa spôsobu financovania od 12 mesiacov)
 • nízku prvú zvýšenú splátku (tzv. akontáciu) už od 20 % v závislosti od Vašich potrieb a bonity
 • financovanie na báze pevných úrokových sadzieb
 • uzatvorenie zmluvy už za jeden deň
 • komplexné poistenie Vášho vozidla (havarijné poistenie,  povinné zmluvné poistenie, doplnkové poistenia) ihneď pri podpise zmluvy vo Vami zvolenej poisťovni
 • možnosť platiť splátky a všetky poistenia jednou splátkou
 • mesačné alebo kvartálne splátky poistného bez príplatku za tzv. področnosť
 • garantované sadzby poistenia na celú dobu financovania - a to aj v prípade poistenia zodpovednosti
 • bezstarostné úhrady splátok prevodným, trvalým alebo inkasným príkazom

 

Z titulu platnej legislatívy zároveň ponúkame podnikateľským subjektom (živnosť, SZČO, licencia alebo právnická osoba):

 • financovanie aj so zostatkovou hodnotou
 • splátkový kalendár s možnosťou odkladu Vašich splátok, sezónneho splácania alebo splátkových prázdnin
 • financovanie na báze pevných alebo plávajúcich úrokových sadzieb
 • uvoľnenie kapitálu pre kľúčové investície vašej spoločnosti
 • uplatnenie si hodnoty investície do daňových nákladov vrátane úrokov
 • mimosúvahové financovanie
 • financovanie oslobodené od DPH
 • právne, účtovné a investičné poradenstvo súvisiace s financovaním

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Typy financovania

 

Financovanie určené súkromným osobám

 

Finančný lízing

 • prenájom s prednostným právom kúpy prenajatej veci nájomcom
 • odpredaj predmetu na konci nájmu za garantovanú cenu
 • predmet je majetkom lízingovej spoločnosti do ukončenia doby financovania

Neváhajte si sami namodelovať optimálne splátky finančného lízingu (kalkulačka finančného lízingu)

 

 

Financovanie určené podnikateľským subjektom

Ako spôsob prefinancovania Vášho vozidla Vám ponúkame:

Finančný lízing

 • prenájom s prednostným právom kúpy prenajatej veci nájomcom
 • odpredaj predmetu na konci nájmu za garantovanú cenu
 • predmet je majetkom lízingovej spoločnosti do ukončenia doby financovania

Neváhajte si sami namodelovať optimálne splátky finančného lízingu (kalkulačka finančného lízingu)

Spotrebný úver

 • účelový úverový produkt poskytovaný na obstaranie konkrétneho predmetu (vozidla)
 • klient ako vlastník predmetu za účelom zabezpečenia pohľadávky z úveru prevedie dočasné vlastníctvo predmetu na veriteľa (tzv. zabezpečovací prevod vlastníckeho práva)
 • flexibilná doba financovania

Neváhajte si sami namodelovať optimálne splátky spotrebného úveru (kalkulačka spotrebného úveru)

(Účtovný) operatívny lízing podľa SAS alebo IFRS

 • prenájom na kratšiu dobu (1-2 roky), kde po skončení lízingu zostáva predmet vo vlastníctve poskytovateľa
 • mimosúvahové financovanie
 • flexibilná doba finanacovania

Ponúkame operatívny lízing podľa účtovných štandardov SAS aj IFRS. Náš produkt je zameraný na maximálne využitie účtovných a daňových výhod operatívneho lízingu. Jedná sa o finančný produkt bez technickej starostlivosti o Vaše financované predmety. Operatívny lízing sa od finančného líši tým, že nespĺňa aspoň jednu z dvoch základných podmienok finančného lízingu: 1. doba lízingu najmenej 60 % riadnej doby odpisovania a 2. bezodkladný prechod vlastníctva na nájomcu po skončení nájmu

Splátkový predaj

 • kúpna zmluva s odloženou splatnosťou v niekoľkých splátkach
 • flexibilná doba financovania
 • nárok na odpočet celej DPH na začiatku

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Podmienky financovania nových a jazdených vozidiel

 

Financovanie nových vozidiel

Prostredníctvom našich produktov môžete po predložení identifikačných dokladov prefinancovať

 • až 80 % z obstarávacej ceny s DPH v prípade výberu finančného lízingu
 • až 70 % z obstarávacej ceny bez DPH v prípade výberu spotrebného úveru
 • ale maximálne 35 000 € z ceny predmetu


Iné podmienky je možné dojednať individuálne. Kontaktujte prosím naše zastúpenia.

Naša spoločnosť vzhľadom na zvýšené riziko a interné pravidlá neponúka financovanie, najmä ak:

 • značka nemá v SR oficiálne zastúpenie
 • vozidlo bolo vyrobené pre trh mimo EÚ
 • sa jedná o športové a pretekárske vozidlo

V prípade individuálneho dovozu z krajín Európskej únie Vám ponúkame jeho prefinancovanie po legalizácii na Slovensku, a to do 3 mesiacov od nadobudnutia predmetu v zahraničí za podmienok platných pre financovanie jazdených vozidiel.

 

Financovanie jazdených vozidiel

Prostredníctvom našich produktov môžete po predložení identifikačných dokladov prefinancovať

 • až 70 % z obstarávacej ceny s DPH v prípade výberu finančného lízingu
 • až 60 % z obstarávacej ceny bez DPH v prípade výberu spotrebného úveru
 • ale maximálne 35 000 € z ceny predmetu

Iné podmienky je možné dojednať individuálne. Kontaktujte prosím naše zastúpenia.

Ponúkame Vám financovanie jazdených vozidiel, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • minimálna obstarávacia cena 8000 € bez DPH
 • vek vozidla po ukončení splácania najviac 8 rokov (od roku výroby)
 • cena ojazdeného vozidla zodpovedá nezávislému oceneniu Agentúry Auto Data

Naša spoločnosť vzhľadom na zvýšené riziko a interné pravidlá neponúka financovanie, najmä ak:

 • model alebo výbava vozidla sa v SR ako nové nepredáva
 • značka nemá v SR oficiálne zastúpenie
 • vozidlo bolo vyrobené pre trh mimo EÚ
 • na vozidle boli vykonané nehomologované prestavby alebo úpravy
 • sa jedná športové alebo pretekárske vozidlo
 • sa jedná o repliku alebo omladené vozidlo
 • sa jedná o vozidlo, na ktorom bola evidovaná totálnou škodou.

Pri kúpe jazdeného vozidla Vám odporúčame venovať zvýšenú pozornosť celému procesu kúpy.
Do pozornosti dávame príručku Združenia SOVA. Tatra Leasing však neručí za obsah uvedený v tejto príručke.

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Postup uzatvorenia zmluvy o financovaní

 

Od kľúčov Vášho auta, ktoré ste si vybrali u autorizo­vaného predajcu, Vás delí možno len niekoľko hodín a naozaj len niekoľko krokov:

 1. priamo v Tatra Leasingu, v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo u predajcu Vášho vozidla si vyžia­dajte ponuku financovania cez Tatra Leasing

 2. ak Vás ponuka osloví, predložíte požadované doklady a my Vám pripravíme zmluvnú dokumentáciu na pri­pomienkovanie

 3. priamo pri preberaní vozidla môžete podpísať zmluvu o financovaní

 4. po úhrade prvej zvýšenej splátky (tzv. akontácie) a zaplatení spracovateľského poplatku sa môžete od predajcu odviezť na Vašom novom aute

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Predkladané doklady

 

Súkromné osoby

 • identifikačné doklady:
  • kópia občianskeho preukazu a ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.)
  • splnomocnenie manžela či manželky a čestné prehlásenie manželov (notársky overené)

 

Fyzické osoby - podnikatelia

 • identifikačné doklady:
  • kópia občianskeho preukazu a ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.)
  • živnostenský list alebo výpis zo ŽR
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ a IČ DPH
 • hospodárske výkazy:
  • potvrdená kópia daňového priznania za posledný rok
  • výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 roky a za bežný rok

 

Právnické osoby

 • identifikačné doklady:
  • kópia občianskeho preukazu štatutára
  • overený výpis z OR nie starší ako 3 mesiace
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ a IČ DPH
 • hospodárske výkazy:
  • potvrdená kópia daňového priznania za posledný rok
  • súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné 2 roky a za bežný rok

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Poistenie

Spoločnosť Tatra Leasing Vám popri financovaní osobných a úžitkových vozidiel ponúka:

Havarijné poistenie (tzv. KASKO)
Poistenie PZP (poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla)
Poistenie EuroGAP® (poistenie finančnej straty v dôsledku totálnej škody alebo krádeže)

Poistenie uzatvorené spolu s financovaním Vášho vozidla v Tatra Leasingu Vám prináša bez ohľadu na typ poistenia najmä tieto benefity:

 • spoločnosť Tatra Leasing pôsobí ako finančný agent, preto je poistné oslobodené od DPH
 • uzatvorenie poistky môžete uzavrieť naraz a na jednom mieste spolu so zmluvou o financovaní
 • dlhodobá spolupráca s najväčšími poisťovňami na slovenskom trhu garantuje výhodné a stabilné podmienky pre našich klientov
 • viac poistených predmetov prináša množstevnú zľavu na poistnom - vďaka veľkej flotile poistených predmetov prenášame výhodné sadzby na našich klientov
 • sadza poistného je garantovaná počas celej doby trvania zmluvy, a to aj na PZP
 • po uplynutí doby splácania možno poistenie uzavrieť aj na ďalšie obdobie opäť za zaujímavých podmienok

Vaše otázky a požiadavky týkajúce sa poistenia počas financovania alebo po jeho skončení Vám radi zodpovieme na TL_poistne@tatraleasing.sk  .


Havarijné poistenie


Každý predmet financovania musí mať v čase jeho nadobudnutia v zmysle všeobecných zmluvných podmienok uzatvorené platné poistenie. Tatra Leasing Vám ponúka možnosť uzatvoriť poistenie v jednej zo zmluvných poisťovní Tatra Leasingu s výškou poistného garantovaného počas celej doby financovania.

Poistením cez Tatra Leasing v rámci splátok financovania získate balík výhod:

 • poistenie predmetu na všetky riziká: havária, živelná udalosť, vandalizmus, krádež, lúpež, stret vozidla so zverou, a to na území Európy (resp. Európy a Turecka)
 • asistenčné služby pre všetky vozidlá do 3,5 tony
 • poistné krytie vozidla platné ihneď od podpísania Návrhu poistnej zmluvy
 • frekvencia platenia poistného podľa frekvencie splácania splátok za financovaný predmet
 • poistné hradí klient spolu so splátkou financovania (v jednej splátke)
 • pri výške poistného sa neuplatňuje prirážka za vek klienta a področnosť
 • garancia rovnakej výšky poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy
 • vyššie limity pre povinné zabezpečenie vozidla proti krádeži
 • poistenie na novú hodnotu predmetu financovania s DPH pred odpočítaním predajných zliav, takže nedôjde k podpoisteniu
 • možnosť pripoistenia činnosti pracovného stroja a lomu stroja
 • špeciálne podmienky likvidácie pre klientov Tatra Leasingu
 • poistenie bez potreby žiadosti o vinkuláciu a zasielania dokladov k poisteniu
 • pre vozidla do 3,5 tony možnosť pripoistenia vozidla doplnkovým poistením EuroGAP finančnej ochrany až do výšky 100 % kúpnej ceny na obdobie až 60 mesiacov

Výber poisťovne a poistného produktu a následne uzavretie havarijnej poistky je zmluvnou povinnosťou a zodpovednosťou klienta. Odporúčame Vám pri výbere riadiť sa tak, aby Vami uzavretá poistka spĺňala nielen Vaše požiadavky ale tiež požiadavky lízingovej spoločnosti. K rozhodujúcim parametrom patria najmä:

 • poistené riziko
 • výška spoluúčasti
 • územná platnosť poistenia
 • ponuku asistenčných služieb
 • rýchlosť a kvalitu likvidácie poistných udalostí

Všeobecné poistné podmienky jednotlivých poisťovní nájdete tu:

Poistenie PZP

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenia má zo zákona ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Ak je na vozidlo uzatvorená zmluva o financovaní, má túto povinnosť klient lízingovej spoločnosti.

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vodič vozidla spôsobil svojím vozidlom na majetku alebo zdraví iných osôb. Toto povinné poistenie sa teda vzťahuje na škody, ktoré prípadne spôsobíte tretej osobe, ale zároveň chráni aj vás pred neoprávnenými nárokmi iných účastníkov dopravnej nehody.

Tatra Leasing Vám ponúka možnosť uzatvoriť poistenie v jednej z našich zmluvných poisťovní, čím získate nasledovné výhody:

 • poistné krytie zodpovednosti platné ihneď od podpísania Návrhu poistnej zmluvy
 • frekvencia platenia poistného podľa frekvencie splácania splátok za financovaný predmet
 • poistné hradí klient spolu so splátkou financovania (v jednej splátke)
 • pri výške poistného sa neuplatňuje prirážka za vek resp. za področnosť
 • súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby
 • garancia rovnakej výšky poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy
 • špeciálne podmienky likvidácie pre klientov Tatra Leasingu

Výber poisťovne a poistného produktu a následne uzavretie poistky PZP je zákonnou povinnosťou a zodpovednosťou klienta. Odporúčame Vám pri výbere riadiť sa tak, aby Vami uzavretá poistka spĺňala nielen Vaše požiadavky ale tiež požiadavky lízingovej spoločnosti. K rozhodujúcim parametrom patria najmä:

 • limit poistného plnenia
 • výška spoluúčasti
 • územnú platnosť poistenia
 • ponuka asistenčných služieb
 • rýchlosť a kvalita likvidácie poistných udalostí

Všeobecné poistné podmienky jednotlivých poisťovní nájdete tu:


Poistenie EuroGAP®

Tatra Leasing vám ponúka možnosť ochrániť sa pred finančnou stratou v prípade totálnej škody alebo krádeže vášho vozidla. S poistením EuroGAP® môžete mať pokojný spánok až na päť rokov od kúpy vozidla, kedy sú prípadné straty najvyššie.

Krytie havarijného poistenia

Havarijné poistenie kryje škody spôsobené krádežou, haváriou a živelnou udalosťou len obmedzene. Havarijné poistenie nekryje spoluúčasť a riziko totálnej škody (rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a poisťovňou určeným percentom všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti).

Plnenie z poistenia EuroGAP®

Poistenie EuroGAP® vám v prípade totálnej škody alebo odcudzenia uhradí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou cenou v dobe poistnej udalosti. Navyše poistenie EuroGAP® Plus zahŕňa aj poistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.

Príklad plnenia pri poistke EuroGAP® Plus Classic

 Obstarávacia cena vozidla

17 000 €

 Všeobecná cena vozidla (v momente poistnej udalosti)

10 000 €

 5 % spoluúčasť pri havarijnom poistení

500 €

 Poistné plnenie vyplatené havarijnou poisťovňou

9 500 €

 EuroGAP® Plus Classic

7 500 €

 Celkom vyplatené

17 000 €

Poistené riziká kryté poistením EuroGAP®

 • krádež vozidla
 • vozidlo je odcudzené a do 30 kalendárnych dní nie je nájdené
 • totálna škoda na vozidle v dôsledku havárie alebo živelnej udalosti; vzniká vtedy, keď náklady na opravu vozidla prevyšujú poisťovňou stanovené percento všeobecnej ceny vozidla

Benefity poistenia EuroGAP®

 • možnosť 100 % návratu vašej investície
 • dostatok prostriedkov na kúpu nového vozidla
 • jednoduché vybavenie poistnej udalosti
 • poistné plnenie je uhradené do 15 dní od ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti
 • je možné uzavrieť pre nové aj ojazdené vozidlá
 • poistný produkt poskytuje poisťovňa QBE Insurance (Europe) Limited s ratingom A+

Poistenie EuroGAP® Vám ponúkame vo viacerých variantoch na mieru Vašim potrebám:

Produkt EuroGAP® CLASSIC predstavuje stopercentnú ochranu finančnej straty na 3 až 5 rokov. Počas zvoleného obdobia máte istotu, že v prípade krádeže alebo totálnej škody budete mať vždy k dispozícii prostriedky na kúpu nového vozidla. EuroGAP® Classic vám počas zvoleného obdobia prináša možnosť 100 % návratu investície do vozidla.

 gap_classic.bmp

 

EuroGAP® SMART ponúka dlhodobú istotu vloženej investície až na 5 rokov. Vaša investícia do vozidla je chránená celých päť rokov od jeho kúpy. EuroGAP® Smart je výhodný nielen pri financovaní vozidla lízingom, kedy vás chráni pred dlhom voči lízingovej spoločnosti. Krytie lineárne klesá zo 100 % v čase kúpy, na 50 % na konci päťročného obdobia.
Je to predovšetkým dlhodobé a inteligentné zaistenie vložených finančných prostriedkov.

obr2.bmp

 

EuroGAP® PREMIUM zahŕňa kombináciu výhod predchádzajúcich produktov až na 5 rokov.
Päťročná maximálna garancia, pri ktorej v prvých troch rokoch obdržíte pri poistnej udalosti rozdiel medzi cenou obstarávacou a časovou v 100 % návratnosti ako je to pri variante Classic. Vo štvrtom a piatom roku získate 50 - 70 % z obstarávacej ceny svojho vozidla ako je to pri variante Smart.

obr3.bmp

 

Podmienky pre poistenie EuroGAP®

K uzavretiu poistenia EuroGAP® je potrebné splniť najmä tieto podmienky:

 • uzavreté Kasko poistenie v ktorejkoľvek slovenskej poisťovni
 • vek vozidla do 5 rokov ku dňu podpisu poistnej zmluvy
 • hmotnosť vozidla do 3,5 t
 • platný technický preukaz a EČ
 • len bežné použitie vozidla (najmä nie: autoškola, taxislužba a pod.)
 • maximálna dĺžka poistenia: 60 mesiacov
 • vozidlá je možné poistiť maximálne do výšky 100 000 € vrátane DPH
 • poistné je splatné buď mesačne alebo jednorazovo na celé poistné obdobie (podľa zvoleného variantu)
 • limit poistného plnenia pri nových ako aj pri ojazdených vozidlách je 40 000 €
 • limit poistného plnenia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je 6 000 €.

Všeobecné podmienky nájdete tu:

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Kalkulačka

 

Kalkulačky nie sú určené na vypracovanie ponuky pre spotrebiteľov.

V prípade, že máte záujem o zaslanie ponuky na financovanie ako fyzická osoba - spotrebiteľ kontaktujte nás na info@tatraleasing.sk , kde Vám pripravíme personalizovanú ponuku.

Ak máte záujem o financovanie ako podnikateľký subjekt, neváhajte si namodelovať optimálne splátky:

Finančného lízingu
Spotrebného úveru

 

Klientská linka INFOLEASING: 02/ 5919 5919

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka