Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Predmet zmluvy


Chcem si upraviť predmet lízingu

 

Klient zašle žiadosť o zmenu, ktorú mieni na predmete lízingu vykonať s uvedením predbežných nákladov súvisiacich s danou zmenou.

Zmena podlieha schváleniu v zmysle kompetenčného poriadku spoločnosti Tatra Leasing.

Po kladnom vybavení žiadosti zašle dodávateľ faktúru za vykonaný úkon a preberací protokol. Zvýšenie ceny je možné uhradiť jednorázovo mimoriadnou splátkou alebo rozložením do lízingových splátok.

V prípade kladného vybavenia žiadosti s Vami podpíšeme dodatok k lízingovej zmluve s novým splátkovým kalendárom. Vykonanie takýchto zmien je spoplatnené v zmysle platného sadzobníka poplatkov.

Žiadosť-o-udelenie-súhlasu-s-predstavbou-vozidla [PDF, 73,9 kB]

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Montáž - ťažné zariadenie alebo LPG pohon

 

Žiadosť lízingového nájomcu (písomnú, mailovú, faxovú, telefonickú) o súhlas s montážou vybavíme obratom, ak neevidujeme pohľadávku na žiadnej zmluve klienta.

Spolu so súhlasom posielame splnomocnenie na dopravný inšpektorát na zápis evidenčných zmien a VTP, ak je uložený v depozite spoločnosti Tatra Leasing.

Po vykonaní zápisu zmeny na dopravnom inšpektoráte je potrebné do 30 dní zaslať na adresu Tatra Leasingu overenú fotokópiu osvedčenia o evidencii vozidla.
Vystavenie súhlasu je spoplatnené podľa platného sadzobníka poplatkov.

Žiadosť-o-udelenie-súhlasu-s-predstavbou-vozidla [PDF, 73,9 kB]

Kontaktujte nás

 

 

* Povinná položka


Technické problémy s predmetom

 

Ak sa na financovanom predmete vyskytne technická porucha, ste ako klient splnomocnený na riešenie problému s dodávateľom predmetu v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok.

Tatra Leasing je potrebné písomne informovať o technickej poruche spolu s kópiou reklamačných protokolov. Pre jednoznačné potvrdenie chyby Vám odporúčame nechať si vypracovať znalecký posudok. Tatra Leasing Vám pri riešení poskytne plnú súčinnosť.

 

Kontaktujte nás

 

* Povinná položka