Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Sadzobník poplatkov

 

TYP POPLATKUSADZOBNÍK POPLATKOV
 Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) vo výške spracovateľského poplatku za uzatvorenie zmluvy o finančnej službe, minimálne 250 EUR s DPH, pri nehnuteľnostiach minimálne 500 EUR s DPH

 

Zmena splátkového kalendára vrátane DPHbez
DPH 
zmena splátkového kalendára 250,00 EUR 208,33EUR             
návrh zmeny splátkového kalendára - prepočet splátok* 20,00 EUR 16,67 EUR
iný akýkoľvek dodatok na základe žiadosti klienta 250,00 EUR 208,33 EUR
   
Zmena poisťovne
zmena poistenia z poistenia plateného v splátkach na individuálne dohodnuté poistenie 400,00 EUR 333,33 EUR
zmena poistenia z individuálneho poistenia na poistenie platené v splátkach 0,00 EUR 0,00 EUR
zmena poisťovne so zachovaním platenia poistného v splátkach 60,00 EUR 50,00 EUR
doplnkové pripoistenie počas trvania zmluvy 5,00 EUR 4,17 EUR
pripoistenie výbavy vozidla (autoškola, taxi, výbava) 250,00 EUR 208,33 EUR
Zmena údajov klienta  
zmena právnej formy spoločnosti
60,00 EUR 50,00 EUR
zlúčenie, splynutie spoločnosti, rozdelenie, predaj spoločnosti 20,00 EUR 16,67 EUR
prevod zmluvy na nový subjekt (na základe dedičského konania) 20,00 EUR 16,67 EUR
zmena identifikačných údajov ( pri predmetoch s OEV) 20,00 EUR 16,67 EUR  
Ostatné žiadosti klientov  
vystavenie splnomocnenia na vystavenie duplikátu OEV 20,00 EUR 16,67 EUR
vystavenie splnomocnenia pre DI PZ (okrem splnomocnenia na vystavenie duplikátu OEV) 20,00 EUR 16,67 EUR
opätovné zaslanie splnomocnenia na prepis vozidla po ukončení zmluvného vzťahu 20,00 EUR 16,67 EUR
vystavenie súhlasu so zmenou / úpravou na predmete 20,00EUR 16,67 EUR
vystavenie súhlasu s užívanim predmetu tretím subjektom 35,00 EUR 29,17 EUR
vystavenie potvrdenia (platobná disciplína, konfirmácia pohľadávok, výška pohľadávky, doba nájmu a podobne) 35,00 EUR 29,17 EUR
iný akýkoľvek súhlas, potvrdenie na základe žiadosti klienta 35,00 EUR
 29,17 EUR
Predčasné ukončenie zmluvy  
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov  250,00 EUR  208,33 EUR
  
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení zmluvy pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, pri spotrebnom úvere

 

 zmluvný poplatok
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení dohodou pre súkromné osoby  4% zo zostatku istiny
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení dohodou pre súkromné osoby, zmluvy uzatvorené po 11.6.2010 postupuje sa v zmysle "Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" č. 129/2010 Z.z, § 16, ods.3

 

   
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy* 20,00 EUR 16,67 EUR
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy typu nehnuteľnosť* 120,00 EUR 100,00 EUR
Iné poplatky  
poplatok za obnovenie zmluvného vzťahu po výpovedi zmluvy 250,00 EUR 208,33 EUR
administratívny poplatok za vrátenie preplatku klientovi 3,60 EUR 3,00 EUR

 


Vysvetlivky

*po realizácii zmeny bude poplatok odrátaný z konečného poplatku za zmenu splátkového kalendára / dohodu za predčasné ukončenie

OEV - osvedčenie o evidencii motorového vozidla