Spravujte svoje financovanie online

V záujme zvýšenia užívateľského komfortu klientov našej spoločnosti, v súvislosti s poskytovanými finančnými službami, ponúkame možnosť zriadenia účtu v Klientskej zóne, ktorá je dostupná na stránke Tatra Leasing.

Správu Klientského účtu vykonáva klient sám. V prípade klienta – podnikateľa je správca klientského účtu oprávnený pridávať a odoberať užívateľov svojho účtu, teda prístup na účet môže mať viac osôb.

Tatra-Leasing zabezpečí funkčnosť Klientského účtu minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom a do jedného roka od ukončenia posledného zmluvného vzťahu s klientom.

 

Výhody Klientskej zóny:

  • Náhľad na identifikačné údaje klienta, ktoré poskytol Tatra-Leasingu
  • Online prehľad zmlúv, uzatvorených medzi klientom a Tatra-Leasingom (v prípade elektronicky podpísaných dokumentov - zobrazenie v elektronickej forme)
  • Prehľad uhradených a neuhradených splátok jednotlivých zmlúv
  • Možnosť online podávania vybraných žiadostí
  • Možnosť online nahlasovania poistných udalostí

Ako si zriadiť prístup?

Za účelom zriadenia Klientského účtu a zaslania prístupov pre prvé prihlásenie, zašle Tatra–Leasing na e-mailovú adresu a mobilné číslo správcu Klientského účtu, uvedené v Žiadosti o financovanie, prihlasovacie meno vo forme e-mailovej správy a prvé heslo vo forme SMS správy.

Klient je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zriadením Klientského účtu a žiadať jeho zrušenie.

 

Potrebujete poradiť?

Nechajte nám svoje kontaktné údaje, aby sa s vami mohli skontaktovať naši špecialisti.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.