Zoznam noviniek
10. 8. 2018

Nová webová aplikácia pre klientov

V záujme zvýšovania užívateľského komfortu klientov našej spoločnosti v súvislosti s poskytovanými finančnými službami plánujeme spustenie  ďalšej inovácie v podobe Klientskej zóny, v ktorej si klienti  môžu zriadiť svoj účet. O termíne spustenia tejto služby vás budeme informovať prostredníctvom informačného mailu a na webovej stránke našej spoločnosti www.tatraleasing.sk .
Čo ponúka Klientská zóna?
 
Klientská zóna ponúka klientovi:
  • - náhľad na identifikačné údaje klienta a ich zmeny 
  • - online prehľad uzatvorených zmlúv (v prípade elektronicky podpísaných dokumentov - zobrazenie v elektronickej forme)
  • - prehľad uhradených a neuhradených splátok jednotlivých zmlúv
  • - možnosť online podávania vybraných žiadostí
  • - možnosť online nahlasovania poistných udalostí


Ako si zriadiť prístup?
 
Za účelom zriadenia Klientského účtu a zaslania prístupov pre prvé prihlásenie, zašle Tatra – Leasing na e-mailovú adresu a mobilné číslo správcu Klientského účtu, ktorého údaje nám klient uvedie v žiadosti o financovanie. 
 
Klient je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zriadením Klientského účtu a žiadať jeho zrušenie.