Kontakty

Základné kontaktné údaje


Názov spoločnosti:
Tatra-Leasing, s. r. o.
Sídlo spoločnosti:
Černyševského 50, 851 01 Bratislava

Klientská linka INFOLEASING:

02/ 5919 5919

Telefónny kontakt:
02/ 5919 3168
Fax:
02/ 5919 3048, 02/ 5919 3044
E-mail:
IČO:
31 326 552
IČ DPH:
SK7020000944
DIČ:
2020290712
Registrácia:
Obchodný register, Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka c. 2992/B
Výpis z obchodného registra:
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu v EUR:
2624000366/1100
IBAN:
SK81 1100 0000 0026 2400 0366
Osobné autá:
0907 723 887
Nákladné autá:
0905 200 878
Technológie:
0907 930 704
Zdravotnícka technika:
0907 898 095
Nehnuteľnosti:
0905 778 040
Poistenie - kontakt:
TL_poistne@tatraleasing.sk