Finančný leasing na technológiu

Tatra-Leasing vám ponúka možnosť prefinancovania vašich podnikateľských potrieb v oblasti technologických zariadení a strojov zaradených do prvej, druhej, tretej alebo štvrtej odpisovej skupiny. K predmetom zaradeným to týchto skupín patria technologické linky, stroje a zariadenia pre väčšinu priemyselných odvetví. Výška akontácie, doba trvania i forma financovania, ako aj ostatné parametre sa vždy snažíme flexibilne nastaviť so zreteľom na individuálne požiadavky a špecifiká našich klientov.

 

rýchle uzatvorenie zmluvy

Rýchle uzatvorenie zmluvy

výška splátky prispôsobená potrebám

Splátky prispôsobené vaším potrebám

akontácia

Akontácia už od 10 %

garantované sadzby poistenia

Garantované sadzby poistenia počas celej doby financovania

 

Finančný leasing

Finančný leasing predstavuje finančný prenájom majetku na základe nájomnej zmluvy na dohodnuté obdobie s dojednaným predkupným právom.

Počas doby financovania je vlastníkom predmetu Tatra-Leasing, následne po ukončení financovania prechádza vlastníctvo na klienta zaplatením dohodnutej odkupnej hodnoty majetku.

Finančný leasing poskytujeme:

 • Právnickým osobám
 • Fyzickým osobám - podnikateľom
technológie

 

Prefinancujeme:

Do skupiny technologických zariadení zaraďujeme najmä baliace stroje, betonárky, kancelársku techniku, kopírovacie stroje, zariadenie kotolní, počítače, zariadenie (auto)servisov, tlačiarne, telekomunikačná a prenosová technika, fotovoltika, malé vodné elektrárne a podobné technologické celky.

Finančný lízing patrí k štandardným spôsobom užívania a obstarania technológií a strojných zariadení a ponúka vám nasledovné výhody:

 • fixné splátky sme klientom napriek turbulentnosti kapitálových a komoditných trhov nikdy nemenili,
 • predmet lízingu vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok, nakoľko Tatra-Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstevné zľavy,
 • výška poistného sa počas doby lízingu nemení,
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra-Leasing môžete platiť poistenie spolu s lízingovou splátkou, ušetríte tak vlastnú administratívu i vaše finančné prostriedky za vykonanie viacerých platieb.

Poistenie

Poistením cez Tatra-Leasing v rámci splátok financovania získate balík výhod:

 •  Poistenie vám v jednej poistnej sadzbe uzatvoríme na všetky riziká:
  • živelná udalosť,
  • požiar,
  • krádež, lúpež,
  • vandalizmus,
  • voda z vodovodných zariadení,
  • pri mobilných strojoch aj poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie,
  • poistenie lomu stroja,
  • poistenie elektroniky (elektronické riziká: chyby materiálu, konštrukčné chyby, nedostatočná skúsenosť, skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie, vnútorný požiar).
 • Pri uzatvorení poistenia nie je potrebná obhliadka
 • Predmetu poistenia o poistné krytie je platné ihneď od podpísania poistnej zmluvy
 • Možnosť mesačnej platby poistného podľa splátky zmluvy o financovaní
 • Poistné hradí klient spolu so splátkou financovania v jednej sume
 • Garancia rovnakej výšky poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy
 • Poistenie na novú hodnotu predmetu financovania s DPH pred odpočítaním predajných zliav, takže nedôjde k podpoisteniu
 • Vyššie limity pre povinné zabezpečenie proti krádeži
 • Špeciálne podmienky likvidácie pre klientov Tatra-Leasingu
 • Poistenie bez potreby žiadosti o vinkuláciu a zasielania dokladov k poisteniu

Aktuálne sadzby poistenia sa dozviete:

 • u vášho lízingového manažéra
 • telefonicky prostredníctvom služieb klientskej linky INFOLEASING na telefónnom čísle +421 2 5919 5919
 • prostredníctvom e-mailu na [email protected]

 

 

Predkladané doklady k financovaniu

Ak sa rozhodnete pre finančný leasing technologickej linky, stroja alebo zariadenia, budeme od vás potrebovať nasledujúce doklady.

Fyzická osoba

Doklad o financovanom predmete:

 • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu,
 • kópia ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.),
 • živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdená daňovým úradom),
 • výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • vyplnený a podpísaný dotazník.

Právnická osoba

Doklad o financovanom predmete:

 • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu,
 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • koncoročné hospodárske výkazy za posledné zdaňovacie obdobie, pokiaľ nie sú zverejnené v Registri uzávierok,
 • priebežné hospodárske výkazy za aktuálny kalendárny rok,
 • v prípade potreby si Tatra-Leasing môže vyžiadať ďalšie doplňujúce doklady alebo informácie,
 • vyplnený dotazník.

Postup financovania

Získať financovanie na vašu novú technologickú linku, stroj alebo zariadenie je veľmi jednoduché. Stačia iba 3 kroky.

ponuka financovania

1. Ponuka
financovania

Vyberte si svoj stroj alebo zariadenie a kontaktujte nás. Pripravíme vám ponuku na mieru.

schválenie

2. Schválenie
financovania

Doručte nám všetky potrebné doklady a my pristúpime k schvaľovaniu financovania.

zmluva

3. Uzatvorenie
zmluvy

Po podpísaní zmluvy a zaplatení akontácie si môžete vyzdvihnúť stroj alebo zariadenie u dodávateľa.

Kde požiadať o leasing

online

zavolajte mi

cez kontaktný formulár

pobočka

na pobočke

navštívte nás na našich pobočkách

infoleasing

cez Infoleasing

zavolajte nám: +421 2 5919 5919

Potrebujete poradiť s financovaním?

Nechajte nám svoj kontakt a spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.