Využite európske zdroje na financovanie svojich zámerov

Spoločnosť Tatra-Leasing nadviazala v tomto roku na spoluprácu s Európskou investičnou bankou - EIB (www.eib.org), s ktorou ponúka zvýhodnené sadzby na podporu a rozvoj podnikateľských subjektov na Slovensku.

Logo EIB

Podnikateľom sa týmto otvárajú nové možnosti na prefinancovanie svojich zámerov využitím finančných prostriedkov z EU. Poskytnuté zdroje je možné použiť na financovanie komodít v segmente dopravnej a stavebnej techniky, strojov a technológií ale aj nehnuteľností. Jedným z subprogramov je aj podpora firiem, ktoré zamestnajú mladých ľudí vo veku (15 - 25 rokov). Na čerpanie týchto prostriedkov musia byť splnené podmienky na strane podnikateľského subjektu a to nasledovne:

Malí a strední podnikatelia
  • spoločnosť/fyzická osoba podnikateľ zamestnávajúca menej ako 250 zamestnancov,
  • výška obstarávacej ceny financovaného predmetu max. 25 miliónov EUR bez DPH,
  • doba financovania minimálne 2 roky,
  • financovanie z EIB spolu s inými fondami EU nesmie presiahnuť 100% výdavkov projektu.
Stredné a veľké spoločnosti
  • spoločnosť zamestnávajúca od 250 do 2 999 zamestnancov,
  • výška financovania max. 12,5 milióna EUR bez DPH,
  • financovanie z EIB spolu s inými fondami EU nesmie presiahnuť viac ako 70% investičných výdavkov.
Financované komodity
  • nové ťahače, návesy, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, vysokozdvižné vozíky, stavebné stroje, stavby určené na podnikateľské účely (okrem stavieb určených na prenájom), stroje a technológie,
  • použité stroje a technológie, stavby určené na podnikateľské účely (okrem stavieb určených na prenájom).