Oznamy

Využite európske zdroje na financovanie svojich zámerov

Spoločnosť Tatra-Leasing nadviazala v tomto roku na spoluprácu s Európskou investičnou bankou - EIB (www.eib.org), s ktorou ponúka zvýhodnené sadzby na podporu a rozvoj podnikateľských subjektov na Slovensku.