Novoročný pozdrav

Milí klienti,

prajeme Vám všetko dobré do nového roka 2021, nech je lepší ako ten predchádzajúci a hlavne plný zdravia. Zároveň, nech sa Vám podarí v tomto roku naštartovať podnikanie podľa Vašich predstáv.

Ďakujeme za Vašu priazeň  a tešíme sa na spoluprácu v roku 2021.

Kolektív spoločnosti Tatra Leasing