Zmena sídla spoločnosti

Od 13. mája 2020 sa zmenila adresa sídla spoločnosti, ktorá je zároveň korešpondenčnou adresou:

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava