Finančný leasing na zdravotnícku techniku

Ak chcete zmodernizovať svoju ambulanciu alebo ju rozšíriť o novú technológiu, Tatra-Leasing je správna voľba. Pomôžeme vám prefinancovať jej kompletné vybavenie.

 

rýchle uzatvorenie zmluvy

Rýchle uzatvorenie zmluvy

výška splátky prispôsobená potrebám

Splátky prispôsobené vaším potrebám

akontácia

Akontácia už od 10 %

garantované sadzby poistenia

Garantované sadzby poistenia počas celej doby financovania

 

Finančný leasing

Finančný leasing predstavuje finančný prenájom majetku na základe nájomnej zmluvy na dohodnuté obdobie s dojednaným predkupným právom.

Počas doby financovania je vlastníkom predmetu Tatra-Leasing, následne po ukončení financovania prechádza vlastníctvo na klienta zaplatením dohodnutej odkupnej hodnoty majetku.

zdravotnícka technika

 

Poskytujeme výhodné financovanie anestéziologických prístrojov, autoklávov, EKG prístrojov, očných prístrojov, RTG prístrojov, sonografov, medicínskych a laboratórnych prístrojov, techniku pre stomatológiu, vybavenie ambulancií a zubných (stomatologických) súprav.

Pre uzatvorenie zmluvy na financovanie zdravotníckej techniky sme v Tatra–Leasingu v porovnaní s inými komoditami zvolili zjednodušený postup - pri financovanom objeme do 35 000 € nevyžadujeme predloženie hospodárskych výsledkov.

Poistenie

Poistením cez Tatra-Leasing v rámci splátok financovania získate balík výhod:

 •  Poistenie vám v jednej poistnej sadzbe uzatvoríme na všetky riziká:
  • živelná udalosť,
  • požiar,
  • krádež, lúpež,
  • vandalizmus,
  • voda z vodovodných zariadení,
  • pri mobilných strojoch aj poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie,
  • poistenie lomu stroja,
  • poistenie elektroniky (elektronické riziká: chyby materiálu, konštrukčné chyby, nedostatočná skúsenosť, skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie, vnútorný požiar).
 • Pri uzatvorení poistenia nie je potrebná obhliadka
 • Predmetu poistenia o poistné krytie je platné ihneď od podpísania poistnej zmluvy
 • Možnosť mesačnej platby poistného podľa splátky zmluvy o financovaní
 • Poistné hradí klient spolu so splátkou financovania v jednej sume
 • Garancia rovnakej výšky poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy
 • Poistenie na novú hodnotu predmetu financovania s DPH pred odpočítaním predajných zliav, takže nedôjde k podpoisteniu
 • Vyššie limity pre povinné zabezpečenie proti krádeži
 • Špeciálne podmienky likvidácie pre klientov Tatra-Leasingu
 • Poistenie bez potreby žiadosti o vinkuláciu a zasielania dokladov k poisteniu

Aktuálne sadzby poistenia sa dozviete:

 • u vášho lízingového manažéra
 • telefonicky prostredníctvom služieb klientskej linky INFOLEASING na telefónnom čísle +421 2 5919 5919
 • prostredníctvom e-mailu na [email protected]

 

 

Predkladané doklady k financovaniu

Ak sa rozhodnete pre finančný leasing zdravotníckej techniky, budeme od vás potrebovať nasledujúce doklady.

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom do 35 000 € vrátane

Doklad o financovanom predmete:

 • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.

Identifikačné doklady:

 • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov,
 • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu),
 • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • povolenie samosprávneho kraja k činnosti,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH,
 • vyplnený dotazník.

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom nad 35 000 €

Doklad o financovanom predmete:

 • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.

Identifikačné doklady:

 • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov,
 • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu),
 • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • povolenie samosprávneho kraja k činnosti,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH,
 • vyplnený dotazník.

Hospodárske výkazy:

 • koncoročné hospodárske výkazy za posledné zdaňovacie obdobie, pokiaľ nie sú zverejnené v Registri uzávierok,
 • priebežné hospodárske výsledky,
 • v prípade potreby si Tatra-Leasing môže vyžiadať ďalšie doplňujúce doklady alebo informácie.

Postup financovania

Získať financovanie na vaše nové zdravotnícke zariadenie je veľmi jednoduché. Stačia iba 3 kroky.

ponuka financovania

1. Ponuka
financovania

Vyberte si svoje zariadenie a kontaktujte nás. Pripravíme vám ponuku na mieru.

schválenie

2. Schválenie
financovania

Doručte nám všetky potrebné doklady a my pristúpime k schvaľovaniu financovania.

zmluva

3. Uzatvorenie
zmluvy

Po podpísaní zmluvy a zaplatení akontácie si môžete vyzdvihnúť zariadenie u dodávateľa.

Kde požiadať o leasing

online

zavolajte mi

cez kontaktný formulár

pobočka

na pobočke

navštívte nás na našich pobočkách

infoleasing

cez Infoleasing

zavolajte nám: +421 2 5919 5919

Potrebujete poradiť s financovaním?

Nechajte nám svoj kontakt a spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.