Finančný leasing na nákladné vozidlá

Nové auto sa môže stať súčasťou vašej firmy rýchlejšie ako by vám mohlo zdať. Finančný leasing je stabilný a osvedčený produkt pre financovanie vášho nového alebo ojazdeného nákladného vozidla a navyše s ním získate tieto výhody:

 

rýchle uzatvorenie zmluvy

Rýchle uzatvorenie zmluvy

výška splátky prispôsobená potrebám

Splátky prispôsobené vaším potrebám

akontácia

Akontácia už od 15 %

garantované sadzby poistenia

Garantované sadzby poistenia počas celej doby financovania

 

Finančný leasing

Finančný leasing vám umožní užívať vozidlo bez toho, aby sme mali k dispozícií celú hotovosť, ktorú tak môžete využiť na iné investície.

Ak sa rozhodnete pre tento typ financovania vozidla, jeho vlastníkom bude spočiatku Tatra-Leasing, s.r.o., avšak okamžite po zaplatení dohodnutej odkupnej hodnoty auta, prejde vlastníctvo na vás.

Finančný leasing poskytujeme:

 • Právnickým osobám
 • Fyzickým osobám - podnikateľom.
nákladné vozidlá

 

Doba financovania

Dĺžka trvania leasingovej zmluvy sa odvíja od odpisovej skupiny predmetu financovania, pričom minimálna dĺžka financovania je najmenej 60 % doby odpisovania, stanovenej zákonom pre jednotlivé odpisové skupiny. V prípade predmetu zaradeného do 1. odpisovej skupiny Vám ponúkame dobu splácania 36, 48 alebo 60 mesiacov. Predmety zaradené do 2. odpisovej skupiny sme pripravení prefinancovať počas 44, 48, 60 alebo 72 mesiacov.

Poskytujeme financovanie všetkých druhov nových a jazdených:

 • nákladných automobilov
 • ťahačov
 • návesov
 • prívesov
 • autobusov
 • prípojných vozidiel
 • vysokozdvižných vozíkov

Poistenie

Povinnou výbavou nášho financovania na leasing nákladných vozidiel je aj komplexné poistenie.

 • Havarijné poistenie (tzv. KASKO)
 • Poistenie PZP (poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla)
 • Poistenie EuroGAP® (poistenie finančnej straty v dôsledku totálnej škody alebo krádeže)

 

 

Oceníte ho najmä kvôli týmto výhodám:

 • poistku môžete uzavrieť naraz a na jednom mieste spolu so zmluvou o financovaní,
 • naša dlhodobá spolupráca s najväčšími poisťovňami na slovenskom trhu garantuje výhodné a stabilné podmienky pre vás,
 • výhodné sadzby poistenia,
 • splátky poistenia platíte spolu so splátkami financovania, nemusíte platiť naraz ročnú alebo kvartálnu splátku poistenia,
 • po uplynutí doby splácania môžete poistenie uzavrieť aj na ďalšie obdobie opäť za zaujímavých podmienok.

Predkladané doklady k financovaniu

Ak sa rozhodnete pre finančný leasing na nákladné vozidlá, budeme od vás potrebovať nasledujúce doklady.

Fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci)

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu,
 • kópia ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.),
 • živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdená daňovým úradom),
 • výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • vyplnený a podpísaný dotazník.

Právnické osoby

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu,
 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • hospodárske výsledky za posledné dve účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v Registri účtovných zavierok),
 • priebežné hospodárske výkazy za aktuálny kalendárny rok,
 • vyplnený a podpísaný dotazník.

Postup financovania

Získať financovanie na vaše nové nákladné vozidlo je veľmi jednoduché. Stačia iba 3 kroky.

ponuka financovania

1. Ponuka
financovania

Vyberte si svoje vozidlo a kontaktujte nás. Pripravíme vám ponuku na mieru.

schválenie

2. Schválenie
financovania

Doručte nám všetky potrebné doklady a my pristúpime k schvaľovaniu financovania.

zmluva

3. Uzatvorenie
zmluvy

Po podpísaní zmluvy a zaplatení akontácie si môžete vyzdvihnúť vozidlo u dodávateľa.

Kde požiadať o leasing

online

zavolajte mi

cez kontaktný formulár

pobočka

na pobočke

navštívte nás na našich pobočkách

infoleasing

cez Infoleasing

zavolajte nám: +421 2 5919 5919

Potrebujete poradiť s financovaním?

Nechajte nám svoj kontakt a spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.