Téma ekológie nám nie je ľahostajná

Vaša výrobná hala alebo akýkoľvek podnik môže vyrábať elektrickú energiu pre vlastné použitie. Byť sebestačným v spotrebe energie je totiž v dnešnej dobe dostupné riešenie.

Lokálny fotovoltaický zdroj – cesta k vyšším úsporám

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie. V tomto prípade ide o slnečnú energiu.
Investícia do lokálneho zdroja sa spláca z úspor a následne dlhodobo zarába. Počas niekoľkoročnej prevádzky sa táto investícia vašej firme môže vrátiť až štvornásobne.

Na lokálny zdroj sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a prevádzkovateľ má nárok na bezplatné a prednostné pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy.

Zlepšite si svoj eco-friendly imidž firmy, znížte si náklady na energiu a aktívne sa podieľajte na zlepšení životného prostredia.

Logo ZSE
 

Získajte ponuku financovania

Vyplňte prosím telefónne číslo alebo e-mail.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.