Téma ekológie nám nie je ľahostajná

Vaša výrobná hala alebo akýkoľvek podnik môže vyrábať elektrickú energiu pre vlastné použitie. Byť sebestačným v spotrebe energie je totiž v dnešnej dobe dostupné riešenie.

Lokálny fotovoltaický zdroj – cesta k vyšším úsporám

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie. V tomto prípade ide o slnečnú energiu.
Investícia do lokálneho zdroja sa spláca z úspor a následne dlhodobo zarába. Počas niekoľkoročnej prevádzky sa táto investícia vašej firme môže vrátiť až štvornásobne.

Na lokálny zdroj sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a prevádzkovateľ má nárok na bezplatné a prednostné pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy.

Zlepšite si svoj eco-friendly imidž firmy, znížte si náklady na energiu a aktívne sa podieľajte na zlepšení životného prostredia.

Ak nemáte vybratého dodávateľa fotovoltaických panelov, radi vám sprostredkujeme kontakt na nášho partnera ZSE Energia.

Logo ZSE
 

Získajte ponuku financovania

Vyplňte prosím telefónne číslo alebo e-mail.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.