Spotrebný úver na stavebné stroje

Preferujte vlastníctvo predmetu od prvého dňa? Potom vám bude vyhovovať financovanie prostredníctvom úveru. Poskytujeme financovanie všetky druhov nových a použitých predmetov stavebnej techniky.

 

rýchle uzatvorenie zmluvy

Rýchle uzatvorenie zmluvy

výška splátky prispôsobená potrebám

Splátky prispôsobené vaším potrebám

akontácia

Vlastné zdroje už od 20 %

garantované sadzby poistenia

Garantované sadzby poistenia počas celej doby financovania

 

Spotrebný úver

Spotrebný úver je účelové financovanie predmetu obstarania. Klientovi poskytneme finančné prostriedky na nákup investície, ktoré uhradíme priamo dodávateľovi. Klient sa tak pri prevzatí predmetu stáva vlastníkom. Tatra-Leasing pri podpise zmluvy s klientom uzatvára tzv. Zmluvu o prevode vlastníckych práv k predmetu financovania alebo klient založí predmet financovania na Notárskom registri v prospech Tatra-Leasingu, ktorým si zabezpečí svoje pohľadávky.

stavebné stroje

 

Spotrebný úver poskytujeme:

 • Právnickým osobám
 • Fyzickým osobám – podnikateľom

Dĺžka trvania úverovej sa štandardne pohybuje od 12 mesiacov do 60 mesiacov podľa potrieb zákazníka.

Špecifické výhody spotrebného úveru

 • Zákonom nelimitovaná (variabilná) doba splácania
 • Možnosť financovať aj predmety, na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

Poistenie

Spoločnosť Tatra Leasing vám popri financovaní stavebných strojov ponúka aj:

 • Havarijné poistenie (tzv. KASKO)
 • Poistenie PZP (poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla)
 • Poistenie strojov

 

 

Poistenie uzatvorené spolu s financovaním vášho stroja v Tatra-Leasingu vám prináša bez ohľadu na typ poistenia najmä tieto výhody:

 • poistku môžete uzavrieť naraz a na jednom mieste spolu so zmluvou o financovaní,
 • dlhodobá spolupráca s najväčšími poisťovňami na slovenskom trhu garantuje výhodné a stabilné podmienky pre našich klientov,
 • viac poistených predmetov prináša množstevnú zľavu na poistnom - vďaka veľkej flotile poistených predmetov prenášame výhodné sadzby na našich klientov,
 • sadza poistného je garantovaná počas celej doby trvania zmluvy, a to aj na PZP,
 • po uplynutí doby splácania možno poistenie uzavrieť aj na ďalšie obdobie opäť za zaujímavých podmienok.

Predkladané doklady k financovaniu

Ak sa rozhodnete pre spotrebný úver na stavebné stroje, budeme od vás potrebovať nasledujúce doklady.

Fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci)

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu,
 • kópia ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.),
 • živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdená daňovým úradom),
 • výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • vyplnený a podpísaný dotazník.

Právnické osoby

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu,
 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • hospodárske výsledky za posledné dve účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v Registri účtovných závierok),
 • priebežné hospodárske výkazy za aktuálny kalendárny rok,
 • vyplnený a podpísaný dotazník.

Postup financovania

Získať financovanie na váš nový stavebný stroj je veľmi jednoduché. Stačia iba 3 kroky.

ponuka financovania

1. Ponuka
financovania

Vyberte si svoje stroj a kontaktujte nás. Pripravíme vám ponuku na mieru.

schválenie

2. Schválenie
financovania

Doručte nám všetky potrebné doklady a my pristúpime k schvaľovaniu financovania.

zmluva

3. Uzatvorenie
zmluvy

Po podpísaní zmluvy a zaplatení akontácie si môžete vyzdvihnúť stroj u dodávateľa.

Kde požiadať o úver

online

zavolajte mi

cez kontaktný formulár

pobočka

na pobočke

navštívte nás na našich pobočkách

infoleasing

cez Infoleasing

zavolajte nám: +421 2 5919 5919

Potrebujete poradiť s financovaním?

Nechajte nám svoj kontakt a spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.