Spotrebný úver na zdravotnícku techniku

Ak chcete zmodernizovať svoju ambulanciu alebo ju rozšíriť o novú technológiu, Tatra-Leasing je správna voľba. Pomôžeme vám prefinancovať jej kompletné vybavenie.

 

rýchle uzatvorenie zmluvy

Rýchle uzatvorenie zmluvy

výška splátky prispôsobená potrebám

Splátky prispôsobené vaším potrebám

akontácia

Vlastné zdroje už od 20 %

garantované sadzby poistenia

Garantované sadzby poistenia počas celej doby financovania

 

Spotrebný úver

Spotrebný úver je účelové financovanie predmetu obstarania. Klientovi poskytneme finančné prostriedky na nákup investície, ktoré uhradíme priamo dodávateľovi. Klient sa tak pri prevzatí predmetu stáva vlastníkom. Tatra-Leasing pri podpise zmluvy s klientom uzatvára tzv. Zmluvu o prevode vlastníckych práv k predmetu financovania alebo klient založí predmet financovania na Notárskom registri v prospech Tatra-Leasingu, ktorým si zabezpečí svoje pohľadávky.

zdravotnícka technika

 

Spotrebný úver poskytujeme:

 • Právnickým osobám
 • Fyzickým osobám – podnikateľom

Dĺžka trvania úverovej sa štandardne pohybuje od 12 mesiacov do 60 mesiacov podľa potrieb zákazníka.

Prefinancujeme:

Poskytujeme výhodné financovanie anestéziologických prístrojov, autoklávov, EKG prístrojov, očných prístrojov, RTG prístrojov, sonografov, medicínskych a laboratórnych prístrojov, techniku pre stomatológiu, vybavenie ambulancií a zubných (stomatologických) súprav.

Poistenie

Poistením cez Tatra-Leasing v rámci splátok financovania získate balík výhod:

 •  Poistenie vám v jednej poistnej sadzbe uzatvoríme na všetky riziká:
  • živelná udalosť,
  • požiar,
  • krádež, lúpež,
  • vandalizmus,
  • voda z vodovodných zariadení,
  • pri mobilných strojoch aj poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie,
  • poistenie lomu stroja,
  • poistenie elektroniky (elektronické riziká: chyby materiálu, konštrukčné chyby, nedostatočná skúsenosť, skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie, vnútorný požiar).
 • Pri uzatvorení poistenia nie je potrebná obhliadka
 • Predmetu poistenia o poistné krytie je platné ihneď od podpísania poistnej zmluvy
 • Možnosť mesačnej platby poistného podľa splátky zmluvy o financovaní
 • Poistné hradí klient spolu so splátkou financovania v jednej sume
 • Garancia rovnakej výšky poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy
 • Poistenie na novú hodnotu predmetu financovania s DPH pred odpočítaním predajných zliav, takže nedôjde k podpoisteniu
 • Vyššie limity pre povinné zabezpečenie proti krádeži
 • Špeciálne podmienky likvidácie pre klientov Tatra-Leasingu
 • Poistenie bez potreby žiadosti o vinkuláciu a zasielania dokladov k poisteniu

Aktuálne sadzby poistenia sa dozviete:

 • u vášho lízingového manažéra
 • telefonicky prostredníctvom služieb klientskej linky INFOLEASING na telefónnom čísle +421 2 5919 5919
 • prostredníctvom e-mailu na info@tatraleasing.sk

 

 

Predkladané doklady k financovaniu

Ak sa rozhodnete pre spotrebný úver na zdravotnícku techniku, budeme od vás potrebovať nasledujúce doklady.

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom do 35 000 € vrátane

Doklad o financovanom predmete:

 • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.

Identifikačné doklady:

 • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov,
 • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu),
 • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • povolenie samosprávneho kraja k činnosti,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH,
 • vyplnený dotazník.

 

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom nad 35 000 €

Doklad o financovanom predmete:

 • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.

Identifikačné doklady:

 • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov,
 • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu),
 • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • povolenie samosprávneho kraja k činnosti,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH,
 • vyplnený dotazník.

Hospodárske výkazy:

 • koncoročné hospodárske výkazy za posledné zdaňovacie obdobie, pokiaľ nie sú zverejnené v Registri uzávierok,
 • priebežné hospodárske výsledky,
 • v prípade potreby si Tatra-Leasing môže vyžiadať ďalšie doplňujúce doklady alebo informácie.

Postup financovania

Získať financovanie na vaše nové zdravotnícke zariadenie je veľmi jednoduché. Stačia iba 3 kroky.

ponuka financovania

1. Ponuka
financovania

Vyberte si svoje zariadenie a kontaktujte nás. Pripravíme vám ponuku na mieru.

schválenie

2. Schválenie
financovania

Doručte nám všetky potrebné doklady a my pristúpime k schvaľovaniu financovania.

zmluva

3. Uzatvorenie
zmluvy

Po podpísaní zmluvy a zaplatení akontácie si môžete vyzdvihnúť zariadenie u dodávateľa.

Kde požiadať o úver

online

zavolajte mi

cez kontaktný formulár

pobočka

na pobočke

navštívte nás na našich pobočkách

infoleasing

cez Infoleasing

zavolajte nám: +421 2 5919 5919

Potrebujete poradiť s financovaním?

Nechajte nám svoj kontakt a spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.